top
logo

На даний момент 8 гостей на сайті

Організація освітнього процесу

Детальніше 

Детальніше 

 

 

 

 

Організація методичної роботи

Проект

Керівник проекту: Максимів Наталія Георгіївна,заступник директора з навчально-виховної роботи Солотвинського НВК « загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей».

Нормативна база проекту:

Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти в Україні, «Концепція профільного навчання в старшій школі», Статут Солотвинського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», Програма та концепція розвитку Солотвинського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», «Положення про науково – методичну раду школи», «Положення про проектну діяльність», «Положення про портфоліо вчителя», «Положення про педагогічний моніторинг», та інші нор­мативні документи МОН України

Тип проекту:

практично-орієнтований, колективний, тривалий.

Учасники проекту:

педагогічний колектив Солотвинського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей».

Терміни реалізації проекту:

2009-2013 роки.

Мета проекту:

роботу педагогічного колективу Солотвинського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» спрямувати на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування позитивного іміджу школи, створення моделі компетентного випускника на основі концептуаль­них ідей особистісно орієнтованих педаго­гічних технологій», розробити систему діяльності методичної служби закладу з удосконалення професійної компетентності учителів.

Завдання проекту:

  • створити умови для розвитку творчого потенціалу учителів закладу, з метою підвищення науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого учителя, методичних об’єднань учителів
  • предметників, психолого – педагогічного семінару,наукових семінарів,педагогічних читань, конференцій, методичних тижнів, педагогічних рад ;
  • організація роботи педагогів з питання впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій навчання і виховання,досягнень сучасної педагогічної науки і техніки;
  • сприяти поширенню передового педагогічного досвіду працівників НВК через організацію на базі закладу районних та обласних семінарів,участі у обласних конференціях та семінарах,публікації матеріалів у фахових виданнях.

Актуальність проекту:

Інноваційна школа – це школа, яка допомагає працівникам рухатись вперед, розвиватися. Ситуація, що склалась уданий період, потребує креативності вчителя як професійної риси. Це підтверджує використання в педагогічному лексиконі таких слів як «інновація», «нововведення» тощо.

Методична робота – один з важелів управління навчально – виховним процесом, спрямованим на виховання в учителів вимогливості до своєї праці, бажання знаходити раціональні методи навчання й виховання.

Внутрішньошкільна методична робота спрямована на розвиток професійної компетентності, виявлення творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково – дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес.

Методична робота становить цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу. На розвиток ініціативи і творчості кожного учителя зокрема і загалом – на підвищення результативності навчально - виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.

Саме зростання компетентності, професійності учителя – одна з умов підвищення якості освіти. Майстерність, імідж сучасного педагога забезпечує постійне, систематичне навчання на місцях. Відповідно, методична робота – важлива ланка системи неперервної освіти членів педагогічного колективу НВК.

Очікувані результати

Системні перетворення педагогічної діяльності щодо створення позитивного іміджу закладу приведуть до:

  • зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогів;
  • підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;
  • підготовка конкурентоспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально – економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

Зміст проекту

Потрібно сьогодні сказати лише те,
що доречне сьогодні,
все інше відкладемо і скажемо,
коли буде потрібно.
Горацій

Для того щоб навчати інших, треба вчитися самому; щоб виховувати інших, треба починати з себе; щоб розвивати інших, самому потрібно постійно розвиватись.

З метою виявлення ставлення педагогів до нововведень у закладі, готовності учителів до реальної участі у інноваційних процесах, було проведено анкетування,з метою визначення для кожного учителя оптимальні форми методичної роботи. Головним проблемним питанням було формування мотиваційної діяльності учителів, тому основним завданням стало підвищення рівня особистісної значущості кожного в успіхах закладу нового типу як визначної мотиваційної сили. А як результат модернізації, об’єднання учителів різних предметів у методичні об’єднання

 

Освітня програма і навчальний план

Солотвинського ліцею

Освітня програма на 2023-2024 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2023-2024н.р.

Освітня програма на 2022-2023 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2022-2023н.р.

 

 

 bottom

Створено Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.