top
logo

На даний момент 8 гостей на сайтіЗвітність по Солотвинському НВК про отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг

Звіт за квітень 2019

Звіт за березень 2019

Звіт за лютий 2019

Звіт за січень 2019

Звіт за грудень 2018

Звіт за листопад 2018

Звіт за жовтень 2018

Звіт за вересень 2018

Звіт за серпень 2018

Звіт за липень 2018

Звіт за червень 2018

Звіт за травень 2018

Звіт за квітень 2018

Звіт за березень 2018

Звіт за лютий 2018

Звіт за січень 2018

Кошторис на 2018 рік для Солотвинського НВК

 

Нормативно-правова база

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)
Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти
Положення про дошкільний навчальний заклад
Положення про державну підсумкову атестацію учнів
Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти
Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Положення про Всеукраїнські олімпіади конкурс МАН
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Положення про класного керівника
Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
Положення про психологічний кабінет
Положення про психологічну службу
Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (2010)

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 8 грудня 2010 р. № 1149  "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"
 2. від 8 жовтня 2012 р. № 910 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"
 3. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 4. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 5. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"
 6. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
 7. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 8. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 9. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 10. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 11. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 12. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

 

Накази Міністерства:

 1. Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202/165 від 26.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 440/22972
 2. від 13.12.2012 № 1411 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році"
 3. від 10.09.2012 № 994 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 24 вересня 2012 року за № 1642/21954 "Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України від 30 січня 1998 року № 32"
 4. від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"
 5. від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 6. від 17.04.2006  N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 7. від 16.08.2004  N 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"
 8. від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 9. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"
 10. від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 11. Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 12. від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 13. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 14. від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 15. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 16. від 13.07.2007  N 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"
 17. від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"
 18. від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 19. від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 20. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 21. від 20.12.93 N 455 "Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"
 22. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 23. від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 24. від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 25. від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 26. від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

 

Листи Міністерства:

 1. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.2013 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 2. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.2013 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 3. Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"
 4. Лист Міністерства № 1/9-152 від 28.02.13 "Про розроблення програм для дошкільної освіти"
 5. Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 6. Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
 7. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 8. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 9. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 10. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 11. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 12. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 13. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 14. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 15. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 16. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 17. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 18. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 19. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 20. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 21. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 22. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 23. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 24. Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 "Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів"
 25. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 26. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 27. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 28. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 29. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 30. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 31. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 32. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 33. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 34. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 35. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 36. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 37. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 38. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 39. Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317  "Про  підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля"
 40. Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 "Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів"
 41. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 42. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 4. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 5. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
 6. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів

Листи інших Міністерств:

 1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)
 2. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77
 

Список педагогічних працівників

Солотвинського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»

Богородчанської районної ради Івано-Франківської області

на 01 жовтня 2018 року

з/п

Прізвище, імя по батькові

Дата народження

Посада

Категорія Звання

Який навчальний заклад закінчив(ла)

Який

предмет

викладає

Педагогічний стаж

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гуменяк Мирослав Михайлович

11.11.56р.

Директор

Вища

Ст. учит.

Івано-Франківський

пед. інститут, 1979

Фізику

39

2

Максимів Наталія Георгіївна

19.04.60р.

Заст. директора з навч. вих

роботи

Вища

Ст. учит.

Івано-Франківський пед.

інститут, 1982

Математику

36

3

Луцак Наталія Василівна

29.03.79р.

Заст.

директора з  навч. вих.роботи

Вища,

Ст. учит.

Прикарпатський університет, 2001р.

Фізику,

Математику, інформатику

17

4

Дяченко Віра Анатоліївна

23.08.86р.

Заступник директора з виховної роботи

Перша

Кам’янець-Подільський університет, 2009р.

Біологію

10

5

Деревянко Марія Дмитрівна

03.12.59р.

Учитель

Вища

Ст. учит.

Чернівецький університет, 1982р.

Укр. мову і літ., хр. етику

36

6

Семків Катерина Петрівна

15.03.59р.

Учитель

Вища

Ст. учит

Чернівецький університет,1984р.

Укр. мову і літ.

34

7

Сенчак Любов Іванівна

02.01.69р.

Учитель

Вища,

Ст. учит

Івано-Франківський пед.інститут,1992р

укр. мову і літ.

26

8

Яричківська Наталія Михайлів

29.01.68р.

Учитель

Вища,

Ст. учит

Херсонський

пед. інститут, 1990р.

Укр. мову і літ.

28

9

Саїв Наталія Василівна

28.05.58р.

Учитель

Вища,

ст. учит.

Івано-Франківський пед.інститут,1980р.

Зарубіжну літературу

38

10

Шудрава Ольга Василівна

29.01.59р.

Учитель

Вища, ст. учитель

Чернівецький університет, 1983р.

Зарубіжну літературу.

38

11

Білусяк Світлана Михайлівна

13.09.76р.

Учитель

Вища,

ст. учит.

Прикарпатський університет,2003р

Історію, громадянська освіта

24

12

Крицька Галина

Миколаївна

03.05.79р.

Учитель

Перша

Камянець-

Подільський

університет,

2002р

Історію,

Правознав., громадянська освіта

11

13

Богославець Марія Омелянівна

28.09.57р.

Учитель

Вища

Ст. учит.

Івано-Франківський пед. інститут,1980р

Фізику,

Астрономію

36

14

Купчак Володимир Миколайович

07.12.56р.

Учитель

Вища

Ст. учит.

Івано-Франківський пед. інститут,1984р

Фізику,

Інформатику

34

15

Ковальчук Наталія Богданівна

23.06.80р.

Учитель

Перша

Прикарпатський університет, 2002р

Фізику,

математика

16

16

Курпіль Дарія Степанівна

26.03.56р.

Учитель

Вища  Ст. учит

Івано-Франківський

педінститут, 1978р.

Математику

38

17

Волочій Оксана Петрівна

13.06.75р.

учитель

Вища,

ст. учит

Прикарпатський університет, 1997р

Математику

20

18

Гуменяк Галина Миколаївна

29.10.59р.

учитель

Вища

Ст. учит.

Тернопільський педінститут,1983

Математику

35

19

Матлюк Іван Йосипович

24.01.88р.

Учитель

Друга

Прикарпатський університет, 2010р

Інформатика

9

20

Гуменяк Ольга Мирославівна

27.11.87р.

Учитель

Друга

Прикарпатський університет

Інформатику

8

21

Іванцюк Марія Михайлівна

02.04.55р.

Учитель

Вища

Ст.учит.,

Чернівецький пед. інститут,1982р.

Хімію

37

22

Андрейчук Леся Романівна

01.01.72р.

Учитель

Вища

Тернопільський пед. унверситет,2002р.

Географ.,

економіку

27

23

Мартинець Любов Любомирівна

30.09.85р.

Учитель

Перша,

11 тар. розр. Єд.т.с.

Прикарпатський університет,2008р.

природознавство

10

24

Паневник Оксана Степанівна

20.02.68р.

Учитель

Вища,

Ст. учит

Чернівецький пед.інститут,1992р.

Біологію Хімію

26

25

Деревянко Надія Василівна

30.07.86р.

Учитель

Перша

Прикарпатський університет,2009р.

Англійську, німецьку

9

26

Купчак Анна Антонівна

18.06.65р.

Учитель

Вища,  Ст.учит.

Івано-Франківський пед. інститут,1987р

Англ.

мову, німецьку мову

30

27

Іванків Ірина Йосипівна

19.06.69р.

Учитель

Вища, Ст.учит.

Івано-Франківський пед.інститут,1991р.

Англ.

мову

27

28

Савчук  Ірина Дмитрівна

31.07.84р.

Учитель

Перша

Прикарпатський університет, 2006р.

Англійську мову

12

29

Варварук Наталія Миколаївна

30.07.75р.

Учитель

Вища

Тернопільський державний пед. університет,

1998р.

4

23

30

Дрогомирецька Стефанія Степанів

06.01.59р.

Учитель

Вища

Ст.учит.

Івано-Франківський пед. інститут, 1980р.

4-Б

38

31

Колінко Неоніла Корнеліївна

03.05.73р.

Учитель

Вища

Ст.учит

Івано-Франківський пед..інст.1996р

4-В

22

32

Приймак Лілія Степанівна

28.12.72р.

Учитель

Вища,

Ст. учит

Тернопільський пед.інститут,1997р.

1-А

26

33

Купчак Квітослава Володимирівна

08.03.65р.

Учитель

Вища

Ст. учит

Івано-Франківський пед.інститут,1989р

1-Б

29

34

Пельц Ірина Мирославівна

27.04.81р.

Учитель

Вища

Прикарпатський університет,2003р.

2-А

«Інтелект України»

13

35

Борисюк  Оксана Дмитрівна

31.08.62р.

Учитель

Вища

Ст.учит.

Івано-Франківський

пед.інститут, 1990р.

2-Б

36

36

Слижук Галина Степанівна

22.06.68р.

Учитель

Вища

Ст. учит

Прикарпатський університет, 1993р.

3-А

31

37

Гоголь Світлана Василівна

14.12.71р.

Учитель

Вища,

ст. учит

Прикарпатський університет,1998р.

3-Б

27

38

Годованець Софія Іванівна

28.08.56р.

Учитель

Вища

Ст.учит.

Івано-Франківський

пед.інститут, 1983р

Трудове навчання

40

39

Василів

Надія Антонівна

28.03.73р.

Учитель

9 тар. роз. Є т.с. ,

Ст. учит.

Коломийське пед.училище,1992р

Образотворче мист.

26

40

Данилів Христина Іванівна

30.04.94р.

Учитель

Спеціал.

Рівенський державний гуманітарний університет. 2016р

Музичне мистецтво

3

41

Хімчак Іванна Іванівна

08.07.1990

Учитель

Спеціал.

Прикарпатський університет, 2013р

Образотворче м-во початкові класи

42

Дзвиняцька

Надія Йосипівна

30.06.77р.

Учитель

Вища

Київський інст.фізичної культури,1999р.

Фізичну

культуру

23

43

Кріцак Ігор Володимирович

12.06.85р.

Учитель

Перша

Львівський інститут фіз.культури,2005р

Фізичну культуру

13

44

Гуменяк Іван Михайлович

15.04.83р.

Учитель

Друга

Прикарпатський

університет, 2012р.

«Захист Вітчизни»,

Основи здоровя

6

45

Деревянко Степан Васильович

24.03.70р.

Учитель

Перша

Тернопільський пед.інститут,1993р.

Трудове навчання і технологію

25

46

Неголюк Вікторія Василівна

11.05.74р.

Учитель

Перша

Дрогобицький пед.інститут,1998р.

Трудове навчання і технології

17

47

Гуменяк Тетяна Василівна

20.11.71р.

Вих. ГПД

Перша

Прикарпатський університет,2000р

Вих. ГПД

27

48

Кандюк Наталія Іванівна

28.12.86р.

Вих. ГПД,

учитель

Друга

Прикарпатський університет,2009р

Вих. ГПД,

укр. Мова, худ. культ.

9

49

Геник Тетяна Миронівна

03.07.85р.

Асистент учителя

Без категорії

Прикарпатський

Університет ім. В.Стефаника

50

Гут-Прокопишин Вікторія Сергіївна

23.05.82р.

Учитель

Бакалавр

Косівський інст. прикл. та декор. Мистецтва,2001р

Образотворче мистецтво

8

51

Гавриш Лариса Миколаївна

27.04.61р.

Практичн.психолог

Вища,

ст. учит.

Прикарпатський університет,1998р.

зарубіжну літературу, психологію

36

52

Мельник Уляна Михайлівна

28.07.83р.

Соц. педагог

Перша

Прикарпатський

університет, 2005р.

13

Іванків Ганна Юріївна

22.12.88р.

Соц. педагог

Спеціал.

Прикарпатський

Університет ім. В.Стефаника, 2009р.

7

53

Неспяк Оксана Миколаївна

02.03.74р.

Педагог-організат.

Вища

Прикарпатський університет, 2008р.

25

54

Лазорук Наталія Михайлівна

02.03.54р.

Бібліотекар

12 тар.розр.

Є.т.с.

Снятинське культурно-освітнє училище,1973р

55

Юрчак Наталія

Богданівна

23.12.86р.

Медична сестра

Вища

Івано-франківський державний медичний університет.2006

Гриців Василь Васильович

12.04.73р.

Учитель

Друга

Прикарпатський університет, 1995р.

Образотворче мистецтво

25

Гоголь Леся Володимирівна

26.09.84р.

Учитель

Перша,

ст. учит

Івано-Франківська теологічна служба,2006р

Хр. етику

12

Венгрін Лідія Миколаївна

02.09.71р.

Керівник гуртка

10             тар. розр.

Калуське культосвітнє училище, 1989

Керівник гуртка

23

Кулібаба Марія Миколаївна

17.08.1961

Учитель

Вища, учитель-методист

Чернівецький державний університет ім. Федьковича, 1986

Образотворче м-во Початкові класи

38

Репчинська Ірина Володимирівна

31.05.86р.

Учитель

Друга

ПНУ ім. В. Стефаника, 2008

Англійська німецька мови, поч.. класи

10

 

Директор

Гуменяк Мирослав Михайлович

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Максимів Наталія Георгіївна


Заступник директора з науково-методичної роботи

Луцак Наталія Василівна


Заступник директора з виховної роботи

Дяченко Віра Анатоліївна

 

Школа самореалізації

 

 

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

Мета:

створити сприятливі умови для розвитку та самореалізації вчителя і учня в нових соціокультурних умовах.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Місія закладу освіти: Компетентний випускник – успішний громадянин України

Мета:

створити сприятливі умови для розвитку та самореалізації вчителя і учня в нових соціокультурних умовах.

 

Завдання:

 • Утвердити привабливий імідж навчального закладу
 • Виховати особистість школяра, здатну до саморозвитку та самореалізації
 • Формувати ключові та предметні компетентності, ціннісні орієнтації особистості школяра як громадянина і патріота України
 • Удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми
 • Забезпечити умови для життєвого і професійного самовизначення, свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією
 • Упровадити проектно-інвестиційну модель управління інноваційним розвитком закладу
 • Реалізувати модель державно-громадського управління в умовах розвитку суспільства з ринковою економікою

 

Очікувані результати:

 • Для учнів: забезпечення належного рівня якості загальної середньої освіти, формування готовності до самореалізації та свідомого вибору професії, створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості школяра.
 • Для батьків: залучення до управління навчальним закладом, активна участь у шкільному житті своїх дітей.
 • Для вчителів: створення умов для саморегулювання професійної діяльності, самореалізації у професійній роботі, надання якісних освітніх послуг.
 • Для керівників: оптимізація управлінської діяльності, формування привабливого іміджу навчального закладу для учнів, батьків, спонсорів та меценатів, підвищення його конкурентоспроможності серед навчальних закладів Богородчанського району та Івано-Франківської області.

 

Концепція

«Школа самореалізації» реалізує на практиці концептуальну ідею формування привабливого іміджу навчального закладу, який забезпечить сприятливі умови для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу учнів і вчителів.

Повну інформацію по даній програмі можна одержати за контактаними даними вказаними тут:

КОНТАКТИ

 
« ПочатокПопередня12НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 2

bottom

Створено Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.