top
logo

На даний момент 21 гостей на сайті

Школа самореалізації

 

 

МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

Мета:

створити сприятливі умови для розвитку та самореалізації вчителя і учня в нових соціокультурних умовах.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Місія закладу освіти: Компетентний випускник – успішний громадянин України

Мета:

створити сприятливі умови для розвитку та самореалізації вчителя і учня в нових соціокультурних умовах.

 

Завдання:

 • Утвердити привабливий імідж навчального закладу
 • Виховати особистість школяра, здатну до саморозвитку та самореалізації
 • Формувати ключові та предметні компетентності, ціннісні орієнтації особистості школяра як громадянина і патріота України
 • Удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми
 • Забезпечити умови для життєвого і професійного самовизначення, свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією
 • Упровадити проектно-інвестиційну модель управління інноваційним розвитком закладу
 • Реалізувати модель державно-громадського управління в умовах розвитку суспільства з ринковою економікою

 

Очікувані результати:

 • Для учнів: забезпечення належного рівня якості загальної середньої освіти, формування готовності до самореалізації та свідомого вибору професії, створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості школяра.
 • Для батьків: залучення до управління навчальним закладом, активна участь у шкільному житті своїх дітей.
 • Для вчителів: створення умов для саморегулювання професійної діяльності, самореалізації у професійній роботі, надання якісних освітніх послуг.
 • Для керівників: оптимізація управлінської діяльності, формування привабливого іміджу навчального закладу для учнів, батьків, спонсорів та меценатів, підвищення його конкурентоспроможності серед навчальних закладів Богородчанського району та Івано-Франківської області.

 

Концепція

«Школа самореалізації» реалізує на практиці концептуальну ідею формування привабливого іміджу навчального закладу, який забезпечить сприятливі умови для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу учнів і вчителів.

Повну інформацію по даній програмі можна одержати за контактаними даними вказаними тут:

КОНТАКТИ

 

bottom

Створено Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.