top
logo

На даний момент 8 гостей на сайті

Модель виховної системи Солотвинського НВК  «ЗОШ-ліцей» Богородчанської районної ради Івано-Франківської області

Справжня суть виховної роботи полягає зовсім
не у ваших розмовах з дітьми, не в безпосередньому                       
впливові на дитину, а в організації життя дитини.
А. С. Макаренко

Робота навчального закладу спрямована на реалізацію стратегічних державних завдань реформування змісту освіти, зокрема, на «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» (Національна доктрина роз­витку освіти). Школа не повинна готувати дитину до життя, а вчити жити, оволодівати практичними навичками життєтворчості, здійснюючи дію самореалізації у різних видах навчальної, ігрової, практичної діяльності. У самостійне життя має вийти творча особи­стість, яка здатна брати відповідальність за прийняті рішення на себе, критично мислити і використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’я­зування проблем, змінювати на краще своє життя і життя своєї країни. Самореалізація як необхідна умова виховання компетентного випускника школи, успішного громадянина України передбачає здійснення мож­ли­востей розвитку Я власними зусиллями, шляхом співдіяльності, співтворчості з ін­шими людьми, соціумом і світом у цілому. Л. Коростильова пише: «В найзагальнішому виді самореалізація як процес реалізації себе – це здійс­нення самого себе у житті і повсякденній діяльності, пошук і утвердження свого власного шляху в цьому світі, своїх цінностей і смислу свого існування у кож­ний даний момент часу».

Тому враховуючи запити суспільства, інтереси учнів та батьків у закладі створено:
1) Модель «Школи самореалізації».
2) Концепцію розвитку Солотвинського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей».
3) Комплексну програму розвитку Солотвинського НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей», куди входять:
- цільова програма «Обдаровані діти»;
- цільова програма «Професійна орієнтація»;
- цільова програма «Інвестиції в освіту».

Виховна мета закладу - це створення сприятливих умов для формування та самореалізації учня в соціумі як громадянин, професіонал, сім’янин.

Гуманізація і демократизація виховного процесу як напрям модернізації передбачає реалізацію моделі «Школи самореалізації», а також створення інноваційного виховного середовища, формування соціальної активності вихованців.

Цільовий компонент орієнтує на створення сприятливих умов для виховання, розвитку учнів у різноманітних видах позаурочної діяльності, для формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

Змістовий компонент визначає змістові лінії виховної системи відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» з урахуванням регіональних особливостей змісту виховання та профорієнтаційної роботи, а саме:

  • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
  • Ціннісне ставлення особистості до людей
  • Ціннісне ставлення особистості до природи
  • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва
  • Ціннісне ставлення особистості до праці
  • Ціннісне ставлення особистості до себе (через фізичне, психічне та соціальне «Я»)

Технологічний компонент. Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках і в позакласній роботі, у співпраці адміністрації школи з Радою шкільного парламенту, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.
З метою створення сприятливих умов для виховання, розвитку  учнів у різноманітних видах позаурочної діяльності поєднуються традиційні форми і методи виховної роботи з новими та інноваційним технологіями та методиками виховання, а саме:

  • методика колективних творчих справ І.Іванова (Данилюк В.М., учитель української мови і література;  Іванків І.Й., учителі англійської мови);
  • інтерактивні технології (Дрогомирецька С.С., Борисюк І.Д., учителі початкових класів);
  • метод проектів у виховній роботі (Дзвиняцька Н.Й., учитель фізичного виховання; Несп’як О.М., педагог-організатор);
  • ігрові технології (Гавриш Л.М., практичний психолог;Годованець С.І., учитель початкових класів).
 

bottom

Створено Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.